Zaznacz stronę

KONTAKT

Formularz kontaktowy

 

 

ENCORD Sp. z o.o. 
adres siedziby:
 ul. Tadeusza Kościuszki 43/10, 40-048 Katowice  
adres do korespondencji: skr. poczt. 75 , 44-210 Rybnik (UP15) 

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS:0000439007, NIP: 6342812833, REGON: 243076288

SEKRETARIAT:               tel. +48 32 431 00 98
BIURO PROJEKTOWE:  tel. +48 519 605 144