Realizacje

Łącznie w latach 2009 – 2022 zrealizowaliśmy ponad 2550 projektów o łącznej długości ponad 350 km na liniach SN oraz nN, z większych realizacji wykonaliśmy m.in.:

1. Budowa linii kablowej nN na sieć napowietrzną i optymalizacja układu pracy sieci w obrębie dwóch obwodów nN Rybnik ul. Norwida i Zdrzałka
2. Wymiana rozdzielni SN i dwóch rozdzielni nN w stacji R0038 Rybnik Szkoła Rzemiosł oraz przebudowa napowietrznych obwodów nN (obw. “Ogrodnik” i “Kowalczyka”) Rybnik ul. Świerklańska, Kowalczyka, Prosta
3. Przebudowa linii kablowej SN Racibórz ul. Browarna, Długa, Rzeźnicza
4. Przebudowa linii kablowej SN Racibórz ul. Odrzańska, Reymonta, Kowalska, Chopina
5. Budowa stacji transformatorowej wraz z włączeniem do sieci SN i nN Racibórz ul. Nowomiejska
6. Przebudowa fragmentów obwodów nN – obwód “kier. Gacki” z A228 i obwód “Lasaki” z A227 Grzegorzowice ul. Młyńska i Powstańców Śląskich
7. Przebudowa napowietrznej sieci nN Rybnik ul. Golejowska, Kuźnicka
8. Przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji A074 Racibórz ul. Społeczna, Willowa, Polna
9. Przebudowa 2 obwodów nN sieci napowietrznej zasil. ze stacji R0608 Ligocka Kuźnia Rybnik ul. Wolna i Ligocka, Zuchów
10. Wyprowadzenie nowego obwodu nN ze stacji R4521 Jejkowice ul. Niewiadomska i Pustki
11. Przebudowa stacji transformatorowej nr R1254 Żory T66 Żory ul. Osińska, os. Sikorskiego
12. Przebudowa stacji transformatorowej nr R0356 Boguszowice B-17 z wyprowadzeniem nowego obwodu nN
13. Wymiana stacji wieżowej nr R2416 Nowy Dwór na stację słupową oraz modernizacja obwodu nN Czerwionka-Leszczyny ul. Polna
14. Przebudowa linii SN relacji GPZ Baranowice-Rój pomiędzy słupami SN nr sonet 32520 (odłącznik WL4) – 24525 (RL66) Jastrzębie-Zdrój Borynia ul. Partyzantów
15. Wyprowadzenie nowego obwodu nN ze stacji W074 wraz z przebudowa odcinka sieci nN Skrzyszów ul. 1 Maja, Mszańska
16. Przebudowa odcinka linii nN ze stacji W256 Pszów Sikorskiego – obw. Zawada Pszów ul. Kołłątaja 20
17. Przebudowa linii kablowych SN relacji W012 „Wodzisław ZOR C” – W013 „Wodzisław ZOR E” oraz W003 Wodzisław ZOR D – W004 Wodzisław ZOR F w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca, Piastowskiej, Tysiąclecia, Pokoju i PCK
18. Przebudowa linii nN Wodzisław Śl. ul. Pokoju, 26 Marca, Piastowska , Tysiąclecia, Pokoju i PCK
19. Przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji W1058 Turza Śl. ul. Wspólna, Bogumińska
20. Projekt budowy elektrowni fotowoltaicznej 1MWp w miejscowości Prandocin – Iły
21. Projekt elektrowni fotowoltaicznej 1MW w Wojkowicach
22. Projekt elektrowni fotowoltaicznej 3x 30kWp w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej
23. Projekt elektrowni fotowoltaicznej 80kWp w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej
24. Projekt elektrowni fotowoltaicznej 86,4kWp w Tarnowie przy ul. Lwowskiej
25. Przebudowy kolidujących linii oraz oświetlenie uliczne drogi wojewódzkiej DW935

Współpracujemy z firmami wykonawczymi – realizacja projektuj i buduj – “pod klucz”

Posiadamy uprawnienia SEP D i E do 20kV oraz uprawnienia budowlane do projektowania, kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

Formularz kontaktowy

 

 

ENCORD Sp. z o.o. 
adres siedziby:
 ul. Tadeusza Kościuszki 43/10, 40-048 Katowice  
adres do korespondencji: skr. poczt. 75, 44-210 Rybnik 

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS:0000439007, NIP: 6342812833, REGON: 243076288

SEKRETARIAT:               tel. +48 32 431 00 98
BIURO PROJEKTOWE:  tel. +48 519 605 144