Zdobyte przez lata doświadczenie i gruntowna wiedza pozwoliły nam stać się wiarygodnym partnerem w biznesie
Do 2022 roku wykonaliśmy już 2621 projektów instalacji, linii elektroenergetycznych i elektrowni fotowoltaicznych, współpracujemy z architektami i wykonawcami

 

Pracujemy w oparciu o najnowsze technologie komputerowe,

kładziemy nacisk na ciągłe podnoszenie kwalifikacji

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą świadczonych usług:

OFERTAREALIZACJE

Formularz kontaktowy

 

 

ENCORD Sp. z o.o. 
adres siedziby:
 ul. Tadeusza Kościuszki 43/10, 40-048 Katowice  
adres do korespondencji: skr. poczt. 75, 44-210 Rybnik 

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS:0000439007, NIP: 6342812833, REGON: 243076288

SEKRETARIAT:               tel. +48 32 431 00 98
BIURO PROJEKTOWE:  tel. +48 519 605 144