Jesteśmy firmą, które oferuje Państwu usługi projektowe na najwyższym poziomie, cechuje nas rzetelność, uczciwość i szybkość działania.


O firmie

Historia firmy sięga 2002 roku jako Firma Usługowa Elkoszt, która została przekształcona w spółkę cywilną i po przejściu współwłaściciela na emeryturę został zmieniony znak firmowy na Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe ENCORD Przemysław Halejcio. Zdobyte przez lata doświadczenie i gruntowna wiedza pozwoliły nam stać się wiarygodnym partnerem w biznesie. Współpracujemy z wieloma biurami projektowymi, architektonicznymi. Naszym głównym partnerem jest Tauron Dystrybucja S.A. dla którego do tej pory wykonaliśmy ponad 140 dużych projektów rozwojowych sieci nN i SN oraz ponad 1100 projektów przyłączy elektroenergetycznych nN i SN, od wielu lat posiadamy status dostawcy kwalifikowanego. Zasięg naszego działania obejmuje całą Polskę.

Kadra firmy składa się z wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów i projektantów. Pracujemy w oparciu o najnowsze technologie komputerowe, kładziemy nacisk na ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników. 

Gwarantujemy krótkie terminy realizacji, korzystne warunki cenowe oraz miłą i fachową obsługę.Oferta

Oferta naszej firmy obejmuje:

 • współpracujemy z wykonawcami wykonując inwestycje „pod klucz”
 
 • dokumentacje formalno – prawne (projekty budowlane),
 
 • szczegółowe opracowania projektów wykonawczych,
 
 • kosztorysowanie robót elektrycznych i elektroenergetycznych,
 
 • ścisła współpraca z innymi biurami projektowymi i architektonicznymi szczególnie w zakresie koordynacji projektów wielobranżowych,
 
 • fachowe doradztwo techniczne,
 
 • prowadzenie nadzorów autorskich i inwestycyjnych,
 
 • pełnienie obowiązków inspektora nadzoru

Odnawialne Źródła Energii (OZE)

 

ELEKTROWNIE FOTOWOLTAICZNE – obecnie zajmujemy się kilkunastoma dużymi projektami farm fotowoltaicznych na terenie całego kraju o łącznej mocy prawie 20 MWp (elektrownie PV o mocy 1MW lub jej wielokrotność w danej lokalizacji)

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE PROSUMENCKIE – wykonujemy projekty instalacji dla osób prywatnych, zakładów pracy wraz z audytem planowanych oszczędności i prognozowanego okresu zwrotu inwestycji,przeprowadzamy wszelkie formalności związane z przyłączeniem źródła wytwórczego do sieci elektroenergetycznej przedsiębiorstwa energetycznego:
 • projekty koncepcyjne
 • decyzje środowiskowe i raporty oddziaływania na środowisko
 • uzyskujemy warunki zabudowy,
 • badania geologiczne w przypadku elektrowni gruntowych
 • warunki przyłączeniowe do sieci
 • projekty przyłączenia do sieci
 • projekty budowlane i wykonawcze
 • badania i ekspertyzy statyczne (instalacja na istniejących obiektach budowlanych)
 • kosztorysy inwestorskie
 • uzgodnienia dokumentacji projektowej
 • współpracujemy z firmami wykonawczymi w zakresie realizacji elektrowni i mikro instalacji fotowoltaicznych.

Projekty - obiekty liniowe

 

Projekty budowy, przebudowy linii napowietrznych i kablowych, stacji transformatorowych, układów pomiarowych pośrednich i półpośrednich, oświetlenia drogowego, szczegółowy zakres:

SIECI I LINIE:
 • przesyłowe,
 • rozdzielcze napowietrzne i kablowe,
 • izolowane i gołe,

ROZDZIELNICE nN i SN z izolacją:
 • powietrzną,
 • próżniową
 • SF6 (sześciofluorkiem siarki),

ZŁĄCZA:
 • kablowe,
 • rozdzielcze,
 • sterownicze,

STACJE ELEKTROENERGETYCZNE wraz z rozdzielnicami średniego napięcia (SN) i niskiego napięcia (nN), pomiarem energii elektrycznej, sterowaniem oświetleniem zewnętrznym itp.:
 • słupowe,
 • kontenerowe,
 • przewoźne

PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNE nN i SN - przeprowadzenie wszelkich formalności związanych z przyłączeniem klienta do sieci elektroenergetycznej przedsiębiorstwa energetycznego, projekt, uzgodnienie projektu, realizacja, aż po samo podpisanie umowy o dostarczanie energii (później następuje zabudowa licznika energii elektrycznej przez zakład energetyczny)

POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ SN i nN:
 • pośredni,
 • półpośredni,
 • bezpośredni.

OŚWIETLENIE (ze sterowaniem):
 • inteligentne oświetlenie dróg publicznych z zarządzaniem przez www,
 • wewnętrznych (zakładowych) parkingów,
 • placów,
 • przejść itp.

AUDYT OŚWIETLENIA dla gmin obejmujących inwentaryzację, propozycje planów rozwoju w oparciu o systemy informacji przestrzennej (GIS)

Projekty - obiekty kubaturowe

 

Projekty instalacji elektrycznych budynków użyteczności publicznej, zakładów przemysłowych, obiektów i centrów handlowych, lokali użytkowych, budynków jednorodzinnych, wraz z instalacjami niskoprądowymi, inteligentnego budynku, odgromowymi oraz ochrony przeciwprzepięciowej, szczegółowy zakres:

ZASILANIE I ROZDZIAŁ ENERGII:
 • stacje transformatorowe wnętrzowe,
 • zasilanie urządzeń technologicznych,
 • kompensacja mocy biernej,
 • kable,
 • złącza kablowe, szafki,
 • aparatura łączeniowa i sterownicza,
 • analiza zużycia energii elektrycznej pozwalającej na wybór optymalnej taryfy, dostawcy energii,
 • filtry wyższych harmonicznych.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ODBIORCZE:
 • siłowe (odbiorniki stałe, ruchome, gniazda, sterowanie),
 • oświetleniowe – oświetlenie podstawowe, awaryjne, przeszkodowe, architektoniczne, sterowanie,
 • prace na obiektach zabytkowych - uprawnienia zgodnie z § 24 ust.1 Rozporządzenia Ministra Kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 165, poz. 987)

INSTALACJA ODGROMOWA:
 • uziemiająca,
 • ekwipotencjalna,
 • przeciwprzepięciowa,

INSTALACJA ZASILANIA GWARANTOWANEGO:
 • dla sprzętu biurowego,
 • pomp wody przeciwpożarowej,
 • oddymiania,
 • wentylacji przeciwpożarowej,

OŚWIETLENIE AWARYJNE:
 • centralna bateria,
 • zintegrowane moduły oświetleniowe itp.
 • BMS - system zarządzania budynkiem.

Projekty - instalacje niskoprądowe

SSWiN – System Sygnalizacji Włamania i Napadu

SAP – system alarmu pożaru

CCTV – telewizja przemysłowa

TV – telewizja tradycyjna

TELETECHNIKA – inst. telefoniczna i komputerowa

GAZEX – system wykrywania gazu

KD Kontrola Dostępu – blokady drzwi, czytniki kart, domofony

Instalacja oddymiania


Doradztwo techniczne i nadzory

 

 • służymy poradą z zakresu obowiązujących przepisów prawnych i norm,
 
 • wykonujemy ekspertyzy w zakresie oddziaływania pól elektromagnetycznych,
 
 • konsultujemy możliwości przebudowy urządzeń elektroenergetycznych uniemożliwiających zagospodarowanie działki, współpracujemy w tym zakresie z biegłymi sądowymi,
 
 • sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z branży instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 
 • kierujemy budową i robotami budowlanymi z branży instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Certyfikaty


Klienci

Tauron Dystrybucja S.A. (wcześniej Vattenfall Dystribution Poland S.A.) – jest to nasz główny partner, do tej pory wykonaliśmy ponad 140 dużych projektów rozwojowych sieci nN i SN oraz ponad 1100 projektów przyłączy elektroenergetycznych nN i SN, posiadamy status dostawcy kwalifikowanego.

Pozostali (więksi) klienci:

 • Urząd Miasta Rybnik
 • Urząd Miasta Racibórz
 • Urząd Miasta Radlin
 • Urząd Miasta Wodzisław Śl.
 • ZGM Rybnik
 • PWiK Wodzisław Śl.
 • JZWiK Jastrzębie Zdrój
 • CemexKontakt

Formularz kontaktowy
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe ENCORD Przemysław Halejcio

44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 14/6

NIP 642-263-41-96

tel. +48 32 793 55 62

fax. +48 32 700 33 65

biuro@encord.pl

godziny otwarcia:

pn. - pt. 7.00 – 15.00