O firmie

Historia firmy sięga 2002 roku jako Firma Usługowa ELKOSZT Janusz Ćwikła, która została przekształcona w spółkę cywilną i po przejściu współwłaściciela na emeryturę został zmieniony znak firmowy na Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe ENCORD Przemysław Halejcio. Zdobyte przez lata doświadczenie i gruntowna wiedza pozwoliły nam stać się wiarygodnym partnerem w biznesie. Współpracujemy z wieloma biurami projektowymi, architektonicznymi. Naszym głównym kontrahentem jest Tauron Dystrybucja S.A. u którego posiadamy od 2007 status dostawcy kwalifikowanego. Zasięg naszego działania obejmuje całą Polskę, jednakże z uwagi na specyfikę obiektów liniowych skupiamy się przede wszystkim na województwie śląskim.

Kadra firmy składa się z wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów i projektantów. Pracujemy w oparciu o najnowsze technologie komputerowe, kładziemy nacisk na ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Gwarantujemy krótkie terminy realizacji, korzystne warunki cenowe oraz miłą i fachową obsługę.


Uprawnienia

 • uprawnienia ŚOIIB (PIIB) – do projektowania i kierowania budową w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,  (logo pobierz ze strony http://slk.piib.org.pl/index.php/strona-glowna i przekierowanie do tej strony głównej jak sie kliknie) 
 • uprawnienia UDT – certyfikat dla systemów fotowoltaicznych, (logo pobierz z https://www.udt.gov.pl/ ) i analogicznie linka do tej strony jak sie kliknie
 • uprawnienia SEP :dozorowe w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci:
  GRUPA 1. Urządzenia , instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:
  2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV;
  3) urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV;
  4) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW;
  5) urządzenia elektrochemiczne;
  7) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
  10) aparatura kontrolno – pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji , sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.: 2,3,4,5,7,9.– eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci:
  GRUPA 1. Urządzenia , instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:
  2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV;
  3) urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV; do 20kV
  7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
  10) aparatura kontrolno – pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji , sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.: 1,2,3,4,5,6,7,8,9
  11) pomiary skuteczności środków ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej do 1kV.

http://sep.com.pl/


Kontakt

PUH ENCORD Przemysław Halejcio

44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 14/6

NIP 642-263-41-96

tel. +48 32 793 55 62

fax. +48 32 700 33 65

biuro@encord.pl

godziny otwarcia:

pn. – pt. 7.00 – 15.00